kết quả xổ số hà nội

(thứ năm - 01/06/2023) 3SG-15SG-1SG-7SG-8SG-5SG Trùng khớp:
giải đặc biệt
95921
giải nhất
60072
giải nhì
60772
42018
giải ba
90528
85129
93364
58075
83241
77085
giải tư
6817
1204
2635
4543
giải năm
3317
1198
1200
4091
1777
7879
giải sáu
188
582
598
giải bảy
81
27
71
20
chế độ xem
thường
2 số
3 số

kết quả xổ số hà nội

(thứ hai - 29/05/2023) 2sl-6sl-10sl-12sl-5sl-1sl Trùng khớp:
giải đặc biệt
85867
giải nhất
98338
giải nhì
10638
56467
giải ba
71926
87565
57336
56415
07553
67042
giải tư
6742
1749
8665
0992
giải năm
0594
4871
7149
8937
3123
4242
giải sáu
948
191
615
giải bảy
78
91
21
34
chế độ xem
thường
2 số
3 số

kết quả xổ số hà nội

(thứ năm - 25/05/2023) 5SQ-15SQ-7SQ-4SQ-14SQ-11SQ Trùng khớp:
giải đặc biệt
20319
giải nhất
70232
giải nhì
29500
71249
giải ba
16884
99881
28251
71786
97777
82108
giải tư
7537
2802
9443
3856
giải năm
2521
5532
2000
7987
9291
0000
giải sáu
369
815
984
giải bảy
67
74
96
89
chế độ xem
thường
2 số
3 số

kết quả xổ số hà nội

(thứ hai - 22/05/2023) 6su-1su-12su-15su-2su-7su Trùng khớp:
giải đặc biệt
32754
giải nhất
68161
giải nhì
72017
98904
giải ba
94697
94740
93753
55459
01414
23607
giải tư
5492
5227
1493
2338
giải năm
9643
0709
9863
5784
8757
8109
giải sáu
890
019
282
giải bảy
50
34
15
65
chế độ xem
thường
2 số
3 số
Số trang(1/154) 1 2 3 4 5 6