kết quả xổ số nam định

(thứ bảy - 13/07/2024) 2PY-6PY-16PY-4PY-5PY-1PY-11PY-9PY Trùng khớp:
giải đặc biệt
83060
giải nhất
19484
giải nhì
61514
36996
giải ba
86101
19920
67112
39937
28868
49815
giải tư
2833
7276
5852
1955
giải năm
1033
7782
6976
2853
8265
6672
giải sáu
365
270
589
giải bảy
35
84
82
97
chế độ xem
thường
2 số
3 số

kết quả xổ số nam định

(thứ bảy - 06/07/2024) 18PQ-2PQ-8PQ-3PQ-15PQ-13PQ-9PQ-16PQ Trùng khớp:
giải đặc biệt
30003
giải nhất
52054
giải nhì
21628
47381
giải ba
82221
95329
76777
83556
62389
74592
giải tư
2127
3240
7489
5748
giải năm
5267
7920
7688
2529
1246
2007
giải sáu
884
437
996
giải bảy
13
08
61
51
chế độ xem
thường
2 số
3 số

kết quả xổ số nam định

(thứ bảy - 29/06/2024) 5PF-1PF-2PF-13PF-11PF-14PF-16PF-8PF Trùng khớp:
giải đặc biệt
78049
giải nhất
78125
giải nhì
71354
56545
giải ba
85530
01461
42672
62340
07705
00214
giải tư
9704
4925
3836
8243
giải năm
0823
8842
5739
5778
4241
8133
giải sáu
656
085
359
giải bảy
00
90
04
66
chế độ xem
thường
2 số
3 số

kết quả xổ số nam định

(thứ bảy - 22/06/2024) 9NY-7NY-1NY-14NY-4NY-19NY-11NY-2NY Trùng khớp:
giải đặc biệt
24362
giải nhất
36143
giải nhì
80759
88565
giải ba
86584
84923
60925
16611
47432
94039
giải tư
2964
1915
6706
0171
giải năm
7249
1179
3059
9636
8423
4066
giải sáu
803
059
596
giải bảy
70
87
10
01
chế độ xem
thường
2 số
3 số
Số trang(1/90) 1 2 3 4 5 6
Chia sẽ đến nhiều người