kết quả xổ số nam định

(thứ bảy - 27/05/2023) 2SN-12SN-7SN-10SN-14SN-9SN Trùng khớp:
giải đặc biệt
96237
giải nhất
71344
giải nhì
42533
09954
giải ba
96746
15579
95688
52419
28175
26519
giải tư
6364
8867
3211
1681
giải năm
1698
8940
8762
7901
5425
2843
giải sáu
849
191
024
giải bảy
76
31
54
45
chế độ xem
thường
2 số
3 số

kết quả xổ số nam định

(thứ bảy - 20/05/2023) 2SX-13SX-8SX-6SX-3SX-11SX Trùng khớp:
giải đặc biệt
70452
giải nhất
64077
giải nhì
44767
24888
giải ba
25683
81997
59483
16534
45895
15457
giải tư
0445
1674
9879
7857
giải năm
1901
4137
7930
4334
1079
9162
giải sáu
956
370
377
giải bảy
99
33
04
27
chế độ xem
thường
2 số
3 số

kết quả xổ số nam định

(thứ bảy - 13/05/2023) 7RE-15RE-10RE-12RE-13RE-1RE Trùng khớp:
giải đặc biệt
19949
giải nhất
70603
giải nhì
83105
86922
giải ba
04612
77933
98947
17393
21474
09615
giải tư
4996
8991
7581
3443
giải năm
2415
2468
9975
7844
5836
7768
giải sáu
209
521
997
giải bảy
68
90
08
10
chế độ xem
thường
2 số
3 số

kết quả xổ số nam định

(thứ bảy - 06/05/2023) 14RN-2RN-11RN-7RN-10RN-12RN Trùng khớp:
giải đặc biệt
02904
giải nhất
87627
giải nhì
84022
69837
giải ba
43316
26074
17200
07162
44168
45606
giải tư
6611
3858
7560
8625
giải năm
7551
8919
0927
7435
4397
8312
giải sáu
438
142
508
giải bảy
16
26
19
62
chế độ xem
thường
2 số
3 số
Số trang(1/77) 1 2 3 4 5 6